Paylaşım Tılsım Skripti - HIZ TILSIMI, GÜÇ TILSIMI, GÖRÜNMEZLİK TILSIMI ve Daha Fazlası!

AloneMyth

Minecraft Türkiye
Yönetici
Minecraft Tılsım Skripti
Bu skriptimiz ile bir tılsıma sağ tıkladığınızda güç, hız, görünmezlik tarzında iksir etkileri veriyor.
Menü ile satın alma mevcuttur. Fiyatlar options kısmından ayarlanır.

• Skript ve SKQuery gerektirir.

/tilsimlar > Tılsım Satın Alma Menüsünü Açar.
/atilsimal > Yetkililer İçin Komuttudur. Bütün tılsımları verir.

Tılsım Skript İndir (Kodlar)
Kod:
options:
  p: &bTılsım &8>
  HızIksiriFiyat: 25000
  GucIksiriFiyat: 25000
  ZiplamaIksiriFiyat: 25000
  YenilenmeIksiriFiyat: 25000
  GorunmezlikIksiriFiyat: 25000
  NefesAlmaIksiriFiyat: 25000
  AtesDirenciIksırıFiyat: 25000
       
command /tilsim [<text>]:
  trigger:
    if arg 1 is "hiz" or "hız":
      if player's balance is greater than or equal to {@HızIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:10 1 name:&eHız"
        execute console command "eco take %player% {@HızIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@HızIksiriFiyat}'e hız tılsımı aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "guc" or "güç":
      if player's balance is greater than or equal to {@GucIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:13 1 name:&4Güç"
        execute console command "eco take %player% {@GucIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@GucIksiriFiyat}'e güç tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "zıplama" or "ziplama":
      if player's balance is greater than or equal to {@ZiplamaIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:6 1 name:&bZıplama"
        execute console command "eco take %player% {@ZiplamaIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@ZiplamaIksiriFiyat}'e zıplama tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
      else:
        send "{@p} &cParan yetersiz!"
    if arg 1 is "yenilenme":
      if player's balance is greater than or equal to {@YenilenmeIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:8 1 name:&dYenilenme"
        execute console command "eco take %player% {@YenilenmeIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@YenilenmeIksiriFiyat}'e yenilenme tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "gorunmezlik" or "görünmezlik":
      if player's balance is greater than or equal to {@GorunmezlikIksiriFiyat}:
        give player light gray dye named "&3Görünmezlik"
        execute console command "eco take %player% {@GorunmezlikIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@GorunmezlikIksiriFiyat}'e görünmezlik tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "nefesalma":
      if player's balance is greater than or equal to {@NefesAlmaIksiriFiyat}:
        give player orange dye named "&6Su Altında Nefes Alma"
        execute console command "eco take %player% {@NefesAlmaIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@NefesAlmaIksiriFiyat}'e su altında nefes alma tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "atesdirenci":
      if player's balance is greater than or equal to {@AtesDirenciIksırıFiyat}:
        give player light blue dye named "&cAteş direnci"
        execute console command "eco take %player% {@AtesDirenciIksırıFiyat}"
        send "{@p} &a{@AtesDirenciIksırıFiyat}'e su altında nefes alma tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"        



# =========================================================
   
on rightclick with light green dye:
  if tool's display name is "&eHız":
    execute console command "effect %player% speed 180 1"
    remove 1 light green dye named "&eHız" from player
    send "{@p} Başarıyla hız tılsımını kullandın!"
 
 
on rightclick with magenta dye:
  if tool's display name is "&4Güç":
    execute console command "effect %player% 5 180 1"
    remove 1 magenta dye named "&4Güç" from player
    send "{@p} Başarıyla güç tılsımını kullandın!"

on rightclick with cyan dye:
  if tool's display name is "&bZıplama":
    execute console command "effect %player% 8 180 1"
    remove 1 cyan dye named "&bZıplama" from player
    send "{@p} Başarıyla zıplama tılsımını kullandın!"
 
   
on rightclick with gray dye:
  if display name of tool is "&dYenilenme":
    execute console command "effect %player% 10 180 1"
    remove gray dye named "&dYenilenme" from player
    send "{@p} Başarıyla yenilenme tılsımını kullandın!"

on rightclick with light gray dye:
  if display name of tool is "&3Görünmezlik":
    execute console command "effect %player% 14 180"
    remove light gray dye named "&3Görünmezlik" from player
    send "{@p} Başarıyla görünmezlik tılsımını kullandın!"
   
on rightclick with orange dye:
  if display name of tool is "&6Su Altında Nefes Alma":
    execute console command "effect %player% 13 180 1"
    remove orange dye named "&6Su Altında Nefes Alma" from player
    send "{@p} Başarıyla su altında nefes alma tılsımını kullandın!"
   
on rightclick with light blue dye:
  if display name of tool is "&cAteş direnci":
    execute console command "effect %player% 12 180 1"
    remove light blue dye named "&cAteş direnci" from player
    send "{@p} &aBaşarıyla ateş direnci tılsımını kullandın!"
# ============================ MENU BOLUMU =======================

command /tilsimlar:
  trigger:
    open chest with 3 row named "&c&lTılsım Market" to player
    format slot 0 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 1 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 2 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 3 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 4 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 5 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 6 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 7 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 8 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 9 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 10 of player with light green dye named "&eHız tılsımı" with lore "&b15.000" to close then run [execute player command "tilsim hiz"]
    format slot 11 of player with magenta dye named "&4Güç Tılsımı" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim guc"]
    format slot 12 of player with cyan dye named "&bZıplama Tılsımı" with lore "&b15.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim ziplama"]
    format slot 13 of player with gray dye named "&dYenilenme Tılsımı" with lore "&b15.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim yenilenme"]
    format slot 14 of player with light gray dye named "&3Görünmezlik Tılsımı" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim gorunmezlik"]
    format slot 15 of player with orange dye named "&6Su altında nefes alma" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim nefesalma"]
    format slot 16 of player with light blue dye named "&cAteş direnci" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim atesdirenci"]
    format slot 17 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 18 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 19 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 20 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 21 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 22 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 23 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 24 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 25 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 26 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 27 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close

   

# ================= Admin komutları ===================

command /atilsimal:
  permission: admin.tilsimal
  trigger:
    give player 16 light green dye named "&eHız"
    give player 16 magenta dye named "&4Güç"
    give player 16 cyan dye named "&bZıplama"
    give player 16 gray dye named "&dYenilenme"
    give player 16 light gray dye named "&3Görünmezlik"
    give player 16 orange dye named "&6Su Altında Nefes Alma"
    give player 16 light blue dye named "&cAteş direnci"
 
Üst