Minecraft | Komut Bloğu Sanatı Kuralları

iKaanStrafe

Sanma ki yaşıyorum..
Eklenti Sorumlusu
745


746


✦ Komut blogu ile yapılan şeyin kodu paylaşılmalıdır!
✦ Konu ile ilgili resimler koyulması zorunludur!
✦ Konuyla ilgi ve ilişkisi olsun olmasın, her türlü kişi, kurum ve kuruluşu küçük düşürücü, hakaret içerikli mesajların yazılması
kesinlikle yasaktır.
✦ Kişiye zarar vericek kodların paylaşılması yasaktır!

746

MİNECRAFTTÜRK YETKİLİ EKİBİ

 
Üst